Priser

Timpris /// 595 kr /tim

Originalarbete som ex. grafisk layout, bildredigering mm. Faktureras per påbörjad halvtimme.

Milersättning /// 35 kr /mil

Gäller vid t.ex. montering, konsultarbete etc.

Logotyp /// 2600 kr

Engångskostnad (timpris ingår).

Läs mer här…

Service- & underhållspaket WordPress

Läs mer här…

”Se inte priset som en utgift, utan som en investering i ditt företag.”

Allmänna Villkor

Samtliga priser är exkl. moms.

OBS! Dessa villkor kan komma att uppdateras utan notifikation. Se dessa filer för senaste gällande version.

Klicka här för att begära en kostnadsfri offert