Innan grafisk produktion

För att få bästa kvalité på era trycksaker så utförs alltid en standardkoll av era originalfiler. I den ingår kontroll att er logotyp är fullt vektoriserad, har rätt färgtyp (CMYK / PMS etc.) beroende på tryckmetod, samt ev. skärlinjer.

Om ni själva inte har möjlighet att ta fram tryckoriginal så hjälper jag gärna till.

Ibland vet kunderna precis vad de vill ha, ibland har de bara en vag aning. Jag anpassar mig efter kundens behov. Det betyder att jag kan ta emot färdiga texter och bilder, som jag sen sätter ihop efter era givna anvisningar.
Det kan också betyda att jag tar fram idéer, layout mm. åt er som ni sen korrigerar och godkänner.

Grafisk design »

Korrektur för godkännande skickas alltid innan produktion.

Korrektur som skickas är alltid så kallade designkorrektur, där proportioner och placering av logotyper, bilder samt ev. text ska bedömas. Läs noggrant igenom det och kontrollera all information som stavning, typsnitt, färger, bilder, layout osv.

Du lämnar alltid dina ändringar skriftligen via e-post, men du kan även komplettera dem med ett förklarande via telefonsamtal eller möte. När jag korrigerat dina ev. ändringar får du ett nytt korrektur. Detta fortsätter tills du lämnat ett slutgiltigt godkännande.

Leveranstiderna gäller alltid från godkänt korrektur.

Jag har tyvärr inte möjlighet att skicka 100% exakt färgkorrektur digitalt, då jag inte kan påverka vilka typer av skärminställningar (färger) som mina kunder använder. Kunden ansvarar alltid för att korrigera eventuella stavfel mm. vid korrektur.

Copyright

HS Consulting, Webb- & Reklambyrå, äger upphovsrätten på layoutförslag/korrektur fram tills dess att slutfaktura är betald. Korrektur får ej utan medgivande användas som idé, offertunderlag, eller på annat sätt delges tredje part.

Övrig information

Programvaror för att skapa original

Rekommenderade program för att skapa vektoriserade original är Illustrator, Corel Draw eller InDesign då dessa är speciellt framtagna för just detta ändamål. Har man inte tillgång till dessa rekommenderade programmen kan jag ta fram tryckoriginal åt er mot en kostnad. Läs mer här

Photoshop, Word, Excel, Publisher, PowerPoint etc. är inte lämpliga program för att ta fram tryckoriginal. Färghanteringen är dålig i dessa program och det skiljer mycket mellan vad som visas på skärmen och vid produktion. Räkna med att originalarbete tillkommer om ni trots allt inte kan skicka i annat format.

Vekoriserade filer

För att kunna jobba med t.ex. befintliga logotyper krävs ett vektoriserat original för att det ska bli ett bra resultat i produktion.

Vektoriserade filer (även kallade vektorformer eller vektorobjekt) består av linjer och kurvor som definieras av matematiska objekt kallade vektorer, som beskriver en bild utifrån bildens geometriska egenskaper.
Detta till skillnad från rastergrafik (bitmaps/bilder) som enbart består av bildpunkter/pixlar.

Filformat som önskas (och som är vektoriserade) är: Ai, Eps eller Pdf

Filformat som INTE är vektoriserade: Jpg, Jpeg, Gif, Png, Tiff, Psd
OBS! Om en bild bara är sparad som Eps eller Pdf så är/blir den inte vektoriserad.

Tänk även på att texten i logotypen ska vara vektoriserad (i banor/kurvor).

Hur man enkelt gör om typsnitten till kurvor/banor:

Illustrator – Markera textobjektet och tryck Ctrl+Shift+O
InDesign – Markera textobjektet och tryck Ctrl+Shift+O
Corel Draw – Markera textobjektet och tryck Ctrl+Q

Bifoga typsnitt/en om ni är osäkra.
Logotyp och/eller annat material kan mailas (max 10 mb) eller hör av dig så får du tillgång till Dropbox där du enkelt kan kopiera upp filerna.

Exempel på vektorgrafik mot rastergrafik (bilder)

Den ursprungliga vektorbaserade illustrationen är till vänster. Den övre bilden till höger är 7x förstoring som en vektorbild. Den undre bilden till höger illustrerar samma förstoring men som en bitmap.

Rasterbilder är uppbyggda av pixlar vilket innebär att förstoring resulterar i att man förlorar skärpa, medan vektorbaserade bilder baseras på kurvor och därför kan förstoras oändligt utan att mista kvalitet.

Textkälla & bild: Wikipedia

Falsning - vika papper

Falsning är att vika papper till avsett format. En fals syftar alltså på ett veck i ett pappersark.

Se olika falstyper här.

Papper över 170 gr måste först ”bigas” innan man falsar.

Bigning kallar man processen då man förviker en trycksak genom att skapa en inpressning (så kallad big) i papper för att underlätta därpå följande vikning, på fackspråk kallad falsning (se ovan). På så sätt undviker man att sprickor uppstår i pappret då vikningslinjen (den så kallade falslinjen) går tvärs över papprets fiberriktning.

Klicka här för att begära en kostnadsfri offert