Service- & underhållspaket WordPress

Med ett Service- & underhållspaket för WordPress hos HS Webb- & Reklambyrå erhåller ni uppdateringar, underhåll och backup av hela systemet kontinuerligt så att ni kan känna er trygga.

I paketet “Prestanda” ingår även betaltillägg som gör din hemsida/webbshop snabbare.

OBS! Service- & underhållspaket inkluderar inte uppdateringar av själva innehållet (texter, bilder etc.) på webbplatsen.

Tänk så här: Du köper en ny bil. Men du låter bli att serva den, fylla på olja, byta däck etc. Till slut kommer bilen att rasa, för den kräver underhåll – Likaså gör din webbplats.

Uppdaterar man inte WordPress, tema, plugins mm. så kan det leda till en trög & långsam sida, buggar, säkerhetshål, och i värsta fall en krasch av webbplatsen. Man behöver också uppdatera för att säkerställa och behålla optimal funktionalitet, prestanda och hastighet. – Varje ny uppdatering innebär en prestandaökning & ökad säkerhet.

BAS

   

89 kr/mån

WordPress
Översyn & uppdatering 1 gång per månad *
Tillägg (plugins)
Översyn & uppdatering 1 gång per månad **
Optimering av databas
Daglig översyn & optimering *
Backup av hela webbplatsen, inkl. databas
Sker 1 gång per månad (nattetid)
Bildkomprimering
Gratisversion
Innehållskomprimering (cache)
Gratisversion
Support via e-post

PRESTANDA

     

178 kr/mån

WordPress
Daglig översyn & uppdatering *
Tillägg (plugins)
Daglig översyn & uppdatering **
Optimering av databas
Daglig översyn & optimering *
Backup av hela webbplatsen, inkl. databas
Sker dagligen (nattetid)
Snabbare bildkomprimering
PRO version
Optimerat & snabbare innehåll (cache, minifiering & GZIP)
Prestandaoptimering PRO
CDN – Content Delivery Network
Snabbare webbplats
Senaste PHP-version
Alltid den senaste & snabbaste PHP-versionen ***
Support via e-post & telefon

*) Gäller helgfria vardagar. Alla uppdateringar testas först via olika testsidor så att dom inte orsakar “White screen”, error etc.
**) Olika plugin har olika upplägg för licensiering. Vissa plugin har en engångsavgift och andra har en årlig återkommande avgift. Återkommande avgift faktureras alltid i samband med förnyelse av service- & underhållsavtalet.

***) Som är kompatibelt med dina övriga system- & serverinställningar.

Varför är det viktigt att uppdatera WordPress, tema & tillägg?

Uppdaterar man inte WordPress, tema, plugins mm. så kan det leda till en trög & långsam hemsida, buggar, säkerhetshål, och i värsta fall en krasch av webbplatsen. Man behöver också uppdatera för att behålla optimal funktionalitet, prestanda och hastighet.

Nästan varje vecka kommer det nya uppdateringar för design, funktion och säkerhet. Största faran med att inte uppdatera är att sidan blir lättare för robotar att hacka.
Det vanligaste sättet att hacka en sajt är att utnyttja buggar i WordPress eller de plugins som används, därför är det superviktigt att hela tiden uppdatera en WordPress-installation med de senaste versionerna för att snabbt få in säkerhetsfixar och buggrättningar.
Om detta inte görs så finns det stor risk att webbplatsen för eller senare kommer att hackas.

Ett problem är att det ofta inte märks eller syns att webbplatsen är hackad, utseende och funktion fungerar som förut och det krävs speciella verktyg för att gå igenom och hitta och rensa bort de delar i WordPress som används av hackare.

 

Tänk så här: Du anlägger en fin trädgård, med växter, buskar, träd, gräsmatta etc.
Men om du sen inte tar hand om växterna, vattnar, klipper gräs, beskär buskar, plockar ogräs mm. så kommer den inte att se så trevlig ut, och till slut vissna helt. En trädgård kräver underhåll – Likaså gör en hemsida.

Villkor Service- & underhållspaket

Service- & underhållspaket tecknas på tolv (12) månader i taget, med årlig förskottsbetalning, och fortlöper automatiskt till vidare i övrigt samma villkor. Ömsesidig uppsägningstid är minst en (1) månad. Hör med mig om vilket datum som gäller, annars faktureras en ny period (1 år) automatiskt. Uppsägning ska göras skriftligt via e-post av behörig företrädare. Eventuell återstående betald tid i förskott av paketet återbetalas ej vid uppsägning.

OBS! Jag förbehåller mig rätten att tacka nej till kunder som har alltför bristfälliga installationer av WordPress och dess komponenter där jag inte kan garantera att det räcker med regelbunden service för att upprätthålla säkerhet/prestanda.

Samtliga priser är exkl. moms.

Uppgradera ditt nuvarande paket?

Du kan uppgradera ditt nuvarande paket när som helst under avtalsperioden.

Du gör det enklast genom att kontakta mig här via hemsidan.

Återstående period (minus den summan du redan har betalt) faktureras och ditt nya paket uppgraderas och aktiveras direkt där efter.

Vad händer efter uppsägning?

Backupfunktioner tas bort, likaså sparade backuper. Då dom sparas genom en kontrollpanel så går dom inte att få ut som “fysiska” kopior.

Eventuella PRO-plugins/tjänster som används för att kontrollera & optimera din sida tas bort. Dessa ersätts i vissa fall med gratisversioner. Eventuell timtaxa kan komma att faktureras för denna tid.

Min aktiva support avslutas direkt och ansvaret för driften av webbplatsen övergår helt och hållet till kunden.

Behöver du min hjälp finns jag alltid tillgänglig via e-post.
Eventuell hjälp/support faktureras alltid med gällande timtaxa, per påbörjad halvtimme.

Jag förbehåller mig rätten att tacka nej till hjälp/support efter avslutat avtal om servicepaket.

Om någon annan har byggt min hemsida?

Man kan givetvis teckna ett Paket även om HS Webb- & Reklambyrå inte byggt webbplatsen, förutsatt att man använder sig av WordPress i grunden.

Först sätter jag mig in i hur din sida, tema och tillägg fungerar. Det är dock tyvärr helt omöjligt att beräkna hur lång tid detta tar, så jag fakturerar alltid detta per påbörjad halvtimme. Därefter väljer du vilket Paket du vill teckna.

Dessa villkor måste uppfyllas:

1.     Full tillgång till webbplatsen med (eget) administratörskonto.
2.     Tillgång till hemsidan via FTP samt webbhotellets kontrollpanel.

Klicka här för att begära en kostnadsfri offert