Service- & underhållsavtal WordPress

Med ett Serviceavtal för WordPress hos HS Webb- & Reklambyrå erhåller ni uppdateringar, underhåll och backup av hela systemet kontinuerligt. Ni kan känna er trygga.

Uppdaterar man inte WordPress, tema, plugins mm. så kan det leda till en trög & långsam sida, buggar, säkerhetshål, och i värsta fall en krasch av webbplatsen. Man behöver också uppdatera för att säkerställa och behålla optimal funktionalitet, prestanda och hastighet. – Varje ny uppdatering innebär en prestandaökning.

OBS! Detta serviceavtal inkluderar inte uppdateringar av själva innehållet (texter, bilder etc.) på webbplatsen.

WP-Service

83 kr/mån

Uppdatering av WordPress & plugins*
1 gång per månad
Optimering av databas
1 gång per månad
Backup av hela webbplatsen & databas
1 gång per månad
Bildkomprimering
Gratisversion
Innehållskomprimering (cash)
Gratisversion
Support via e-post

 

WP-Prestanda

166 kr/mån

Uppdatering av WordPress & plugins*
1 gång per dag**
Optimering av databas
1 gång per dag**
Backup av hela webbplatsen & databas
1 gång per dag
Optimerad & snabbare bildkomprimering
Bildoptimering PRO
Optimerat & snabbare innehåll (cash, minifiering & GZIP)
Prestandaoptimering PRO
CDN – Content Delivery Network
Snabbare webbplats
Senaste PHP-version
Alltid den senaste & snabbaste PHP-versionen
Support via e-post & telefon

 

*) Olika plugin har olika upplägg för licensiering. Vissa plugin har en engångsavgift, andra har en årlig återkommande avgift. Återkommande avgift faktureras i samband med avtalsförnyelse.
**) Gäller helgfria vardagar (när uppdatering finns).

Varför uppdatera WordPress?

Uppdaterar man inte WordPress, plugins mm. så kan det leda till en trög/långsam hemsida, buggar, säkerhetshål, och i värsta fall en krasch av webbplatsen. Man behöver också uppdatera för att behålla optimal funktionalitet, prestanda och hastighet.

Det är mycket viktigt att WordPress, tema och tillägg (plugins) uppdateras. Nästan varje vecka kommer det nya uppdateringar för design, funktion och säkerhet. Största faran med att inte uppdatera är att sidan blir lättare för robotar att hacka.
Det vanligaste sättet att hacka en sajt är att utnyttja buggar i WordPress eller de plugins som används, därför är det superviktigt att hela tiden uppdatera en WordPress-installation med de senaste versionerna för att snabbt få in säkerhetsfixar och buggrättningar.
Om detta inte görs så finns det stor risk att webbplatsen för eller senare kommer att hackas.

Ett problem är att det ofta inte märks eller syns att webbplatsen är hackad, utseende och funktion fungerar som förut och det krävs speciella verktyg för att gå igenom och hitta och rensa bort de delar i WordPress som används av hackare.

För att förklara detta på ett relativt enkelt sätt kan man jämföra det med när man köper en ny bil och sedan inte gör någon service på den, alls, vilket kommer innebära att t.ex. motorn förr eller senare strular och bilen inte fungerar.

Villkor Avtal-WP

Tecknade avtal fortlöper med förskottsbetald bindningstid á tolv (12) månader. Efter bindningstidens slut fortlöper avtalet tills vidare i
övrigt samma villkor. Ömsesidig uppsägningstid är en (1) månad. Hör med mig om vilket datum som gäller, annars faktureras en ny
period (1 år) automatiskt. Uppsägning ska göras skriftligt via e-post av behörig företrädare. Återstående betald tid i förskott av bindningstiden återbetalas ej vid en eventuell uppsägning.

OBS! Jag förbehåller mig rätten att tacka nej till kunder som har alltför bristfälliga installationer av WordPress och dess komponenter
där jag inte kan garantera att det räcker med regelbunden service för att upprätthålla säkerhet/prestanda.

Samtliga priser är exkl. moms.

Uppgradera ditt nuvarande Avtal?

Du kan uppgradera ditt nuvarande Avtal när som helst under Avtalsperioden.

Du gör det enklast genom att kontakta mig via hemsidan.

Återstående period (minus den summan du redan har betalt) faktureras och ditt nya Avtal uppgraderas och aktiveras direkt där efter.

Om någon annan har byggt min hemsida?

Man kan givetvis teckna ett Avtal även om HS Webb- & Reklambyrå inte byggt webbplatsen, förutsatt att man använder sig av WordPress i grunden.

Först sätter jag mig in i hur din sida, tema och tillägg fungerar. Det är dock tyvärr helt omöjligt att beräkna hur lång tid detta tar, så jag fakturerar alltid detta per påbörjad timme. Därefter väljer du vilket Avtal du vill teckna.

Dessa villkor måste uppfyllas:

1.     Full tillgång till webbplatsen med eget administratörskonto.
2.     Tillgång till hemsidan via FTP samt webbhotellets kontrollpanel.

Vad händer vid uppsägning av Avtal?

Eventuella PRO-plugins/tjänster som används för att kontrollera & optimera din sida tas bort. Dessa ersätts i vissa fall med gratisversioner.

Min aktiva support avslutas direkt och ansvaret för driften av sin webbplats övergår helt och hållet till dig.
Det är av stor vikt att du varje dag loggar in på webbsidan för att tillse att allt fungerar.

Behöver du min hjälp finns jag alltid tillgänglig via e-post.
Eventuell hjälp faktureras då alltid med gällande timtaxa per påbörjad halvtimme.

Jag förbehåller mig dock rätten att tacka nej till support samt ev. nytt Avtal efter avslutat avtal.

Klicka här för att begära en kostnadsfri offert